Browsing Tag

Director James Cameron

அவதார் 2- விமர்சனம்

முதல் பாகத்தில் இனத்திற்காக போராடிய ஜேக்சல்லி இந்தப் பாகத்தில் தன் குடும்பத்திற்காக போராடுகிறார். முதல் பாகம் காடென்றால் இந்தப்பாகம் கடல். ஒருவேளை அடுத்தப் பாகம் ஆகாயமாக இருக்கலாமோ?…
Read More...